Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16),  Centar za restrukturiranje i prodaju ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):
 
 1. RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., OIB: 21846792292, Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci
 2. PROJEKT POVILE d.o.o., OIB: 77821164408, Franje Butkovića 18, Povile, 51250 Novi Vinodolski
 3. Calla Logistics d.o.o., OIB: 54415022181, Industrijska 5, 10437 Novaki
 4. Touring INT. Szolgaltato Korlatolk Felelossegu Tarsasag, 6721 Szeged, Szilagyi utca 2.2 em. 214, Mađarska
 5. Obrt za ugostiteljstvo LUCIJA, vl. Srećko Butković, MBO: 90931947, Franje Butkovića 18, Povile, 51250 Novi Vinodolski.
 6. DELTA SAVJETOVANJE d.o.o. za savjetovanje, OIB: 48480014847, Petrinjska ulica 29, Zagreb
 7. CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SOLUTIONS d.o.o., OIB: 17820914233, Dinjevački put 8, Zagreb
 8. KUPARI LUXURY HOTELS d.o.o., OIB: 99870331419, Ulica Franje Petračića 4, Zagreb.
 9. FIMAR d.o.o., OIB: 55546015929, A. Stepinca 16, Split.
 10. PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., OIB: 75600937682, Ulica Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 11. BORUT d.o.o., OIB: 15902761794, Ulica grada Vukovara 238, Zagreb.