Kontakti

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)
Ivana Lučića 6
10000 Zagreb

centrala: +385 1 6346 111
INFO CENTAR: +385 1 6346 300

 

 

URED RAVNATELJA

Ravnatelj:
Milan Plećaš 
tel: +385 1 6346 101
fax: +385 1 6346 102
e- mail: ravnatelj@cerp.hr

Predstojnica Ureda ravnatelja/ službenica za informiranje:
Ivana Pavić
tel: +385 1 6346 212
fax: +385 1 6346 102
e- mail: ivana.pavic@cerp.hr

Glavna savjetnica ravnatelja:
Jadranka Čengija Šarić
tel: +385 1 6346 209
fax: +385 1 6346 102
e- mail: jadranka.saric@cerp.hr

Glavni savjetnik ravnatelja:
Zvonko Rac
tel: +385 31 628 504
e- mail: zvonko.rac@cerp.hr

Savjetnik specijalist za odnose s javnošću:
Tijana Hrvojević Matković
tel: +385 1 6346 376
e- mail: tijana.hrvojevic@cerp.hr

Koordinatorica za kadrovska pitanja/ službenica za zaštitu osobnih podataka:
Antonia Knežević
tel: +385 1 6346 327
fax: +385 1 6346 102
e- mail: antonia.knezevic@cerp.hr

 

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU

Karlo Čulo, voditelj
tel : +385 1 6346 218
fax : +385 1 6346 102
e-mail: karlo.culo@cerp.hr

 

SEKTOR RESTRUKTURIRANJA, PRODAJE I KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

p.o. direktorica Sektora restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja:
Marijana Buterin
tel: +385 1 6346 352
fax: +385 1 6346 224
e- mail: marijana.buterin@cerp.hr

Zamjenik direktora Sektora restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja:
Robert Peša
tel: +385 1 6346 378
fax: +385 1 6346 224
e- mail: robert.pesa@cerp.hr
 

SEKTOR PRAVNIH POSLOVA

Zamjenica direktora Sektora pravnih poslova:
Miroslava Miličević
tel: +385 1 6346 194
fax: +385 1 6346 136
e- mail: miroslava.milicevic@cerp.hr

Voditeljica Službe zastupanja i praćenja ugovornih obveza:
Maja Đerek
tel: +385 1 6346 156
fax: +385 1 6346 136
e- mail: maja.djerek@cerp.hr

Voditeljica Službe upravnih postupaka i javnih ovlasti:
Bernarda Lendarić
tel: +385 1 6346 235
fax: +385 1 6346 136
e- mail: bernarda.lendaric@cerp.hr

 

SEKTOR FINANCIJSKIH I OSTALIH POSLOVA

Direktorica Sektora financijskih i ostalih poslova:
Biserka Šoštarić
tel: +385 1 6346 375
fax: +385 1 6346 476
e-mail: biserka.sostaric@cerp.hr

Zamjenica direktorice Sektora financijskih i ostalih poslova:
Jasmina Ćatić Fulanović
tel: +385 1 6346 348
fax: +385 1 6346 476
e-mail: jasmina@cerp.hr

Voditelj Službe financijskih poslova:
Tomislav Krajinović
tel: +385 1 6346 431
fax: +385 1 6346 476
e-mail: tomislav.krajinovic@cerp.hr 

Voditeljica Službe računovodstva i ostalih poslova:
Novela Rudež
tel: +385 1 6346 262
fax: +385 1 6346 476
e-mail: novela.rudez@cerp.hr