O CERP-u

Kontakt

Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb

CENTRALA (radnim danom 08:00 - 16:00):
Tel: +385 1 6346 111
Fax: +385 1 6346 102

INFO CERP (09:00 - 12:00):
Tel: +385 1 6346 300
Fax: +385 1 6346 102
E-mail: info@cerp.hr

Napomena:
-za sve upite vezane uz ustupanje dionica hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradaloga, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata, molimo vas da se obratite na kontakt telefon: +385 1 6346 321, utorkom i četvrtkom  (09:00 - 12:00).

-za sve upite vezane uz postupak uplate duga temeljem ugovora sklopljenih protivno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (tzv. ugovori s "bespravnim" popustom) sukladno članku 66. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), molimo vas da se obratite na kontakt telefon: +385 1 6346 176, utorkom i četvrtkom (09:00 - 12:00).

 

Izdvojeno

Portfelj - 05.06.2019

Obrasci

Postupak uplate duga temeljem ugovora sklopljenih protivno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (tzv. ugovori s "bespravnim" popustom) sukladno članku 66. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18)
 
Kupci dionica i/ili poslovnih udjela temeljem ugovora sklopljenih nakon 01. siječnja 1992. godine protivno članku 19. stavak 1. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (Narodne novine, broj 19/91, 83/92, 94/93, 2/94, 9/95 i 118/99), koji su jednokratno i/ili obročno te uz popust kupili dionice i/ili poslovne udjele u više trgovačkih društava u ukupnoj nominalnoj vrijednosti višoj od protuvrijednosti 20.000,00 njemačkih maraka (DEM), odnosno njihovi zakonski nasljednici, mogu podnijeti pisani zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom počevši od 14. lipnja 2018. godine.
  Pogledajte više