Dionice i poslovni udjeli

Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za dionice i poslovne udjele u trgovačkim društvima koje je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, osim onih trgovačkih društava čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom kao i restrukturiranje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje nisu od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
U dokumentima u nastavku prikazano je stanje portfelja kojim upravlja CERP na dan 02.02.2018.godine

Podaci će se ažurirati na mjesečnoj bazi.

Portfelj - 02.2018. manjinski

02.02.2018. | xls (273kb)

Portfelj - 02.2018. većinski

02.02.2018. | xls (186kb)