Dionice i poslovni udjeli

Centar za restrukturiranje i prodaju upravlja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za dionice i poslovne udjele u trgovačkim društvima koje je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, osim onih trgovačkih društava čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom kao i restrukturiranje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje nisu od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
U dokumentima u nastavku prikazano je stanje portfelja kojim upravlja CERP na dan 04.11.2021.godine

Podaci će se ažurirati na mjesečnoj bazi.

Portfelj većinski 04.11.2021

08.11.2021. | xls (187kb)

Portfelj manjinski 04.11.2021

08.11.2021. | xls (249kb)