Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za restrukturiranje i prodaju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Centar za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb
  • na broj fax-a: +385 1 6346 102
  • elektroničkom poštom na: info@cerp.hr
  • ili donijeti osobno u Centar za restrukturiranje i prodaju radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama određena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13)

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju: ombudsman@ombudsman.hr