Redovna sjednica UV CERP-a održana 24.rujna 2021.godine

Slika /vijesti/sjednica UV.jpg
7. redovna sjednica Upravnog vijeća CERP-a
Dana 24. rujna 2021.godine održana je 7. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju pod predsjedanjem ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. Jednoglasno su donesene -
Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji poslovnih udjela društva  EKRAN d.o.o., Split po početnoj iskličnoj cijeni od 1,6 milijuna kuna,
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom javnom nadmetanju za  60.460 dionica društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Split, i Odluka o prihvaćanju Izvješća o javnom prikupljanju ponuda za nekretnine označene kao k.č.br. 454/2, z.k.ul. 11725, k.o. Vukovar. Tijekom trajanja javnih poziva za navedena Društva nisu zaprimljene prijave za sudjelovanje u postupku prodaje,
Odluka o prihvatu obvezujuće ponude ponuditelja VIS PROMOTEX d.o.o., Varaždin, za kupnju 1 (jednog) poslovnog udjela Društva LIPOVICA d.o.o., Popovača. U roku za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva zaprimljene su četiri valjane obvezujuće ponude. Prihvaćena je ponuda ponuditelja VIS PROMOTEX d.o.o., Varaždin za iznos kupoprodajne cijene od 16.007.014,00 kuna.
Odluke o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornih odbora za društva BATIŽELE d.o.o., Šibenik, AGRODUHAN d.o.o., Slatina i društvo JADROPLOV  d.d., Split te Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva BOROVO d.d., Vukovar i društva PLINACRO d.o.o., Zagreb,
Odluka o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine i Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupiti hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – s obzirom na broj novo pristiglih zahtjeva osigurani su nove dionice iz portfelja Republike Hrvatske nominalne vrijednosti cca. 9 milijuna kuna te prihvatljive tržišne vrijednosti
Odluka o donošenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu.
Sve odluke možete pronaći na linku http://www.cerp.hr/sjednice-upravnog-vijeca/304

Pisane vijesti