O ravnatelju

Milan Plećaš - Ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju

Ravnatelj rukovodi, predstavlja, zastupa samostalno i pojedinačno Centar za restrukturiranje i prodaju. Ravnatelj ima jednog zamjenika. Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.