Postupak prethodnog savjetovanja radi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava

Na temelju članka 198. stavak 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22 – dalje u tekstu: ZJN), a u svezi s člankom 9. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17, 144/20 – dalje u tekstu: Pravilnik), Centar za restrukturiranje i prodaju Zagreb objavljuje da je u tijeku postupak prethodnog savjetovanja radi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava.
 
Evidencijski broj nabave: 8/2023/JN
CPV oznaka predmeta nabave: CPV 45312100 – 8 Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 03.02.2023.
 
Završetak postupka prethodnog savjetovanja je 13. veljače 2023. godine.