Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16),  Centar za restrukturiranje i prodaju ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):
 
  1. RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., OIB: 21846792292, Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci
  2. PROJEKT POVILE d.o.o., OIB: 77821164408, Franje Butkovića 18, Povile, 51250 Novi Vinodolski
  3. Calla Logistics d.o.o., OIB: 54415022181, Industrijska 5, 10437 Novaki
  4. Touring INT. Szolgaltato Korlatolk Felelossegu Tarsasag, 6721 Szeged, Szilagyi utca 2.2 em. 214, Mađarska
  5. Obrt za ugostiteljstvo LUCIJA, vl. Srećko Butković, MBO: 90931947, Franje Butkovića 18, Povile, 51250 Novi Vinodolski.
  6. PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., OIB: 75600937682, Ulica Dragutina Domjanića 25, Zagreb
  7. BORUT d.o.o., OIB: 15902761794, Ulica grada Vukovara 238, Zagreb.
  8. BLATO 1902 d.d. za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, putnička agencija, OIB: 19388962847, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Blato.