Otvoreni postupak javne nabave usluge sistematskih pregleda


Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16 i 114/22), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave usluge sistematskih pregleda s ciljem sklapanja Ugovora o nabavi usluge sistematskih pregleda zaposlenika Naručitelja s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV  71317200-5  Usluge u području zdravlja i sigurnosti
Evidencijski broj nabave: 9/2023/JN
Broj objave: 2023/S 0F2-0018410
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 27.04.2023. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 22. svibnja 2023. godine do 10:00 sati.