Otvoreni postupak javne nabave usluge izvođenja poslova ugradnje sustava za dojavu požara


Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16 i 114/22), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave usluge izvođenja poslova ugradnje sustava za dojavu požara s ciljem sklapanja Ugovora o izvođenju poslova ugradnje sustava za dojavu požara u poslovnoj zgradi Ivana Lučića 6-8, Zagreb s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV 45312100-8  Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava
Evidencijski broj nabave: 8/2023/JN
Broj objave: 2023/S 0F2-0014198
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 05.04.2023. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 8. svibnja 2023. godine do 10:00 sati.