Otvoreni postupak javne nabave usluga procjene vrijednosti trgovačkih društava


Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16 i 114/22), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave usluga procjene vrijednosti trgovačkih društava  s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma u skladu sa zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV  71242000-6  Izrada projekta i nacrta, procjena troškova.
Evidencijski broj nabave: 5/2023/JN
Broj objave: 2023/S 0F2-0041804
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 09.10.2023. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2023. godine do 10:00 sati.