Otvoreni postupak javne nabave usluga procjene vrijednosti trgovačkih društava

Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave usluga procjene vrijednosti trgovačkih društava s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma o pružanju usluga procjene vrijednosti trgovačkih društava s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV 71242000-6 – Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Evidencijski broj nabave: 10/2022/JN
Broj objave: 2022/S 0F2-0038450
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 30.09.2022. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 24. listopada 2022. godine do 10:00 sati.