Otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja poslovnih prostorijaNa temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16 i 114/22), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave usluga čišćenja poslovnih prosotrija s ciljem sklapanja Ugovora o obavljanju usluga čišćenja s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV  90910000-9 Usluge čišćenja
Evidencijski broj nabave: 6/2023/JN
Broj objave: 2023/S 0F2-0025016
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 14.06.2023. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 10. srpnja 2023. godine do 10:00 sati.