Otvoreni postupak javne nabave računalne platforme (servera)

Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave računalne platforme (servera) s ciljem sklapanja Ugovora o nabavi računalne platforme (servera) s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV 30211300-4 – Računalne platforme
Evidencijski broj nabave: 4/2022/JN
Broj objave: 2022/S 0F2-0036988
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 20.09.2022. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 14. listopada 2022. godine do 10:00 sati.