Otvoreni postupak javne nabave aplikacije urudžbenog zapisnika

Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave aplikacije urudžbenog zapisnika s ciljem sklapanja Ugovora o nabavi sustava elektroničkog uredskog poslovanja s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

CPV oznaka predmeta nabave: CPV 48311100-2 – Sustav upravljanja dokumentom
Evidencijski broj nabave: 7/2022/JN
Broj objave: 2022/S 0F2-0024021
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 15.06.2022. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 11. srpnja 2022. godine do 10:00 sati.