Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaNa temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22), a u svezi s člankom 10. stavak 1. i člankom 11. stavak 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17, 144/20), Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb objavljuje da je završen postupak prethodnog savjetovanja radi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava.