Javna nabava


Centar za restrukturiranje i prodaju na ovoj stranici ne vodi evidenciju o uvidu i preuzimanju dokumentacije o nabavi od strane gospodarskih subjekta sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u elektroničkom oglasniku javne nabave, te ju je potrebno preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave - Narodne novine.

Pravilnik o jednostavnoj i javnoj nabavi

PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:
Naziv naručitelja: Centar za restrukturiranje i prodaju
Zemlja naručitelja: Republika Hrvatska
Adresa: Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb
OIB: 38083028711
Internet adresa: www.cerp.hr

Kontakt osoba:
Petra Župan
T : +385 1 6346 281
F : +385 1 6346 476
E : info.nabava@cerp.hr