Zaprimljena obvezujuća ponuda za kupnju dionica društva Luka Rijeka d.d.

Centar za restrukturiranje i prodaju zaprimio je danas do 12.00 sati 1 obvezujuću ponudu za kupnju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka u vlasništvu države putem blok transakcije.

Podsjećamo da je postupak prodaje započeo dana 16. kolovoza 2017. godine objavom poziva za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Društvo) u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN 94/13, i 18/2016), Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela i Odluci Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 30. lipnja 2017. godine.

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, na web-stranici CERP-a i Zagrebačke burze te je obavijest o istom prosljeđena svim društvima ovlaštenim za pružanje investicijskih usluga i ostalim potencijalno zainteresiranim investiorima.

Predmet prodaje bio je 1.584.124 dionica koje čine 11,75% temeljnog kapitala Društva, od toga 884.929 dionica koje čine 6,56% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Republike Hrvatske, 484.780 dionica koje čine 3,60% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 214.196 dionica koje čine 1,59% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i 219 dionica koje čine 0,002% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je CERP-a. Minimalna početna cijena iznosila je 49,00 kuna po dionici.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda istekao je dana 28. kolovoza 2017. godine u 12,00 sati.

Po isteku gore navedenog roka za podnošenje ponuda, s početkom u 12,02 sati Povjerenstvo za otvaranje obvezujućih ponuda otvorilo je zaprimljenu obvezujuću ponudu za kupnju dionica Društva i utvrdio da je pristigla 1 važeća obvezujuća ponuda koja sadržI sve propisane elemente. Ponuđena cijena iznosi 50,00 kuna po dionici. Povjerenstvo je sastavilo Zapisnik s otvaranja obvezujućih ponuda koje će uz Izvješće o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi proslijediti Upravnom vijeću CERP-a radi donošenja konačne odluke o prodaji kroz blok-transakciju/transakcije na Zagrebačkoj burzi.

CERP će nakon što izradi analizu pristige ponude, te po donošenju Odluke nadležnog tijela o istoj obavijestiti ponuditelja radi provođenja blok transakcije.
Namira transakcija izvršit će se po modelu "ugovorna preknjižba uz plaćanje" u skladu s važećim Pravilima SKDD-a, a sukladno Pozivu.