Ustupanje dionica JADRAN d.d. i DALMA d.d.- HRVI

Ustupanje dionica JADRAN d.d. i DALMA d.d. - hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog, odnosno zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Sukladno članku 67. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16), CERP je zadužen za ustupanje dionica u vlasništvu Republike Hrvatske bez naplate hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog, odnosno zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Iako je odredbama navedenog Zakona propisano kako se dionice dodjeljuju po nominalnoj vrijednosti sukladno stupnju oštećenja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, CERP vođen socijalnom odgovornošću i osjetljivošću situacije HRVI-a, tijekom dosadašnje prakse dodjele dionica, vodio je računa da dionice koje su predmet prijenosa imaju i prihvatljivu tržišnu vrijednost.

Sukladno navedenom i temeljem Odluke Upravnog vijeća CERP-a iz veljače 2017. godine, u tijeku je dodjela dionica trgovačkog društva JADRAN d.d. Crikvenica i dionica DALMA d.d. Split.

S obzirom na činjenicu da dionice trgovačkog društva JADRAN d.d. Crikvenica još ne kotiraju na Zagrebačkoj burzi te radi pojačanog javnog interesa i brojnih upita HRVI-a koji čekaju na izvršenje prijenosa dionica, slobodni smo vas izvjestiti kako slijedi:
  • Dana 29. kolovoza 2016. godine Skupština društva JADRAN d.d. Crikvenica (većinski vlasnik RH) zadužila je Upravu Društva za uvrštavanje svih dionice na službeno tržište Zagrebačke burze te za poduzimanje potrebnih radnji sukladno mjerodavnim propisima.
  • Društvo Jadran d.d. izvjestilo je CERP o završnoj fazi  procesa uvrštenja dionica društva na kotaciju Zagrebačke burze te se listanje dionica očekuje do kraja 2017.godine (prethodno su izvršene radnje izrade prospekta, te se ubrzo očekuje odobrenje HANFA-e)
  • Skrećemo pažnju  kako je JADRAN d.d. kroz okončani stečajni postupak (2013.g.) uspješno restrukturiran te od tada kontinuirano pozitivno posluje (dobit 2016.g. iznosi 4,8 mil kn). U tom kontekstu očekujemo daljnji rast prihoda u narednom razdoblju.