Priopćenje - pristiglo je 13 obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb kroz blok-transakciju

Centar za restrukturiranje i prodaju zaprimio je danas do 12.00 sati 13 obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb u vlasništvu države putem blok transakcije.
Ukupno je pristiglo ponuda za kupnju 757.780 dionica odnosno iskazan je interes koji premašuje broj ponuđenih dionica. Nije pristigna niti jedna ponuda po principu "sve ili ništa".

Podsjećamo da je postupak prodaje započeo dana 23. svibnja 2016. godine objavom poziva za iskazivanje interesa i dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN 94/13, i 18/2016), Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela i Odluci Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 12. svibnja 2016. godine.
Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, na web-stranici CERP-a i Zagrebačke burze te je obavijest o istom prosljeđena svim društvima ovlaštenim za pružanje investicijskih usluga i ostalim potencijalno zainteresiranim investiorima.

Predmet prodaje bio je 526.926 dionica koje čine 20,49% temeljnog kapitala Društva, od toga 142.298 dionica koje čine 5,53% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Republike Hrvatske i 384.628 dionica koje čine 14,95% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda istekao je dana 31. svibnja 2016. godine u 12,00 sati.

Po isteku gore navedenog roka za podnošenje ponuda, s početkom u 12,01 sati Povjerenstvo za otvaranje obvezujućih ponuda otvorilo je zaprimljene obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva i utvrdio da je pristiglo 13 važećih obvezujućih ponuda koje sadrže sve propisane elemente. Povjerenstvo je sastavilo Zapisnik s otvaranja obvezujućih ponuda koje će uz Izvješće o zaprimljenim obvezujućim ponudama proslijediti Upravnom vijeću CERP-a radi donošenja konačne odluke o prodaji kroz blok-transakciju/transakcije na Zagrebačkoj burzi.
 
CERP će nakon što izradi analizu pristiglih ponuda, te po donošenju Odluke nadležnog tijela o istoj obavijestiti ponuditelje radi provođenja blok transakcije/transakcija.
 
Namira transakcija izvršit će se po modelu "ugovorna preknjižba uz plaćanje" u skladu s važećim Pravilima SKDD-a, a sukladno Pozivu.