Priopćenje - pristiglo 8 obvezujućih ponuda za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske

Slika /slike/placeholder.png
Centar za restrukturiranje i prodaju zaprimio je 8 obvezujućih ponuda za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda istekao je dana 07. rujna 2017. godine u 14,00 sati. Po isteku navedenog roka, s početkom u 14,02 sati Povjerenstvo za otvaranje obvezujućih ponuda za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske otvorilo je zaprimljene obvezujuće ponude i utvrdio da je pristiglo 8 važećih obvezujućih ponuda koje sadrže sve propisane elemente. Povjerenstvo je sastavilo Zapisnik s otvaranja obvezujućih ponuda, te nakon što izradi analizu pristiglih ponuda, će izraditi Izvješće o zaprimljenim obvezujućim ponudama te će nadležno tijelo donijeti Odluku o izboru o ćemu će ponuditelji biti obaviješteni.