Priopćenje - objavljen oglas za posljednju javnu dražbu za pokriće kapitalnih izdataka ("prodaja za Prava")

Temeljem članka 75. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13), Odluke o utvrđivanju liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka (NN 61/14) i Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka (NN 23/15), Centar za restrukturiranje i prodaju je dana 30. ožujka 2015. godine objavio Poziv na posljednju Javnu dražbu za prodaju dionica/poslovnih udjela u vlasništu Republike Hrvatske za podmirenje kapitalnih izdataka.
 
Posljednja Javna dražba za podmirenje kapitalnih izdataka održat će se putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze u razdoblju od 14. travnja 2015. godine do 07. svibnja 2015. godine.
 
Na posljednjoj Javnoj dražbi za podmirenje kapitalnih izdataka Prava se mogu koristiti kao sredstvo plaćanja pri kupnji dionica/poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske.
 
U slučaju da imatelji Prava na posljednjoj Javnoj dražbi ne iskoriste svoja Prava, isti više neće moći ostvariti predmetni zahtjev, odnosno Pravo kao financijski instrument neće se više moći koristiti kao sredstvo plaćanja za dionice/poslovne udjela iz portfelja Republike Hrvatske.
 
Sukladno navedenom, imatelji Prava mogu ostvariti svoja prava iz navedenog financijskog instrumenta na posljednjoj Javnoj dražbi, bilo direktno kupnjom dionica/poslovnih udjela iz portfelja RH bilo indirektno na način da svoja Prava prodaju drugim zainteresiranim stranama koje žele i imaju namjeru sudjelovati u postupku posljednje Javne dražbe.
 
U slučaju da sva Prava u opticaju ne budu u potpunosti iskorištena nakon provedene Javne dražbe, sukladno objavljenom Pozivu, temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te Odluci Vlade Republike Hrvatske o provođenju posljednje javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka, te Izmjeni navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske, CERP, sukladno navedenim važećim propisima, nakon provedbe posljednje Javne dražbe, neće više biti u mogućnosti organizirati novu Javnu dražbu za podmirenje kapitalnih izdataka, te neće biti nadležan za unovčenje Prava.