Priopćenje o iskazanom interesu za kupnju dionica društva 3. MAJ TVORNICA INDUSTRIJSKE I BRODSKE OPREME d.d. Matulji

Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je 09. studenog 2015. godine javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva 3. MAJ TVORNICA INDUSTRIJSKE I BRODSKE OPREME d.d. Matulji u vlasništvu Republike Hrvatske (100,00% temeljnog kapitala) provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa bio je do 24. studenoga 2015. godine do 15,00 sati.

Istekom roka, u prvom krugu javnog prikupljanja neobvezujućih ponuda, iskazan je interes za kupnju dionica gore navedenog društva.

Sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN 94/13) i Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129 /13, 66/14) svi ponuditelji koji su u roku dostavili pismo interesa za kupnju dionica navedenog društva biti će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda nakon što nadležno tijelo donese Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.