Priopćenje - Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva VJESNIK d.d., Zagreb

Sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 (dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinu prodaje započeo je postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 534.926 dionica društva VJESNIK d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 53.492.600,00 kuna, što čini 50,38% temeljnog kapitala Društva. Navedene dionice u vlasništvu su Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica Društva započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 25. svibnja 2015. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 21. svibnja 2015. godine, Klasa: 024-04/15-04/11, Urbroj: 360-01/08-2015-2. Javni poziv objavljen je u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.
 
Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 24. lipnja 2015. godine do 15,00 sati.
 
Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) zaprimljena su 2 (dva) pisma namjere, od čega jedno nevaljano.
 
Potencijalnom investitoru koji je dostavio pisma namjere u prvom krugu poslan je dana 25. rujna 2015. godine poziv za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je do 10. prosinca 2015. godine, do 14,00 sati.
 
Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljena je jedna ponudbena dokumentacija, ali nije pristigla obvezujuća ponuda za kupnju dionica Društva.
 
Dana 10. prosinca 2015. godine, s početkom u 14,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda utvrdilo je da u roku utvrđenom za podnošenje ponuda za kupnju dionica Društva nije pristigla obvezujuća ponuda.