Održana je 6. sjednica UV CERP-a

Slika /slike/sjednice.jpg
U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine, održana je 6. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP), na kojoj redovno, uz članove Upravnog vijeća, nazoči ravnatelj CERP-a g. Mirko Volarević sa suradnicima, a sve pod predsjedanjem dr. sc.  Gorana Marića, predsjednika UV CERP-a i ministra državne imovine.

Nakon usvajanja dnevnog reda, donesene su odluke o prijedlogu članova uprava u trgovačkim društvima PETROKEMIJA d.d., Kutina i GAVRILOVIĆ MALA PRIVREDA d.o.o., Petrinja. U tom kontekstu slobodni smo istaknuti činjenicu da su članovi uprava navedenih društva odabrani prema smjernicama Uredbe o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava na prijedlog resornih ministarstava.

Posebna pozornost posvećena je planiranim i pokrenutim postupcima prodaje dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih državnih imatelja iz portfelja CERP-a. Nastavno na navedeno, među odlukama o prodaji, Upravnom vijeću prezentirano je Izvješće o pokrenutim postupcima prodaje u provedbenom razdoblju od 1. sječnja do 31. ožujka 2017.godine.

Naime, početkom godine, odlukom UV i ravnatelja CERP-a pokrenuta je prodaja dionica/poslovnih za više od 100 društva iz nadležnosti CERP-a. Za preko 50 % društava iskazan je interes za kupnju dionica/poslovnih udjela, što predstavlja veliki poticaj CERP-u za daljnje aktivnosti spram potencijalnih investitora. U prvom kvartalu realizirana je prodaja u visini od cca 18 mil kuna uz napomenu da je većina postupaka prodaje još uvijek u procesu te nije okončana. Skrećemo pažnju da se navedene prodaje odnose na manjinski portfelj CERP-a sa ciljem da država izađe iz vlasničke strukture društava u kojima nema mogućnost utjecaja  niti sudjelovanja u donošenju odluka.

Posebno ističemo prodaju dva većinska društva: AGRODUHAN  d.o.o. Slatina (76,42% temeljnog kapitala) u kojemu je trenutno u tijeku postupak dubinskog snimanja od strane više potencijalnih investitora nakon kojeg postupka očekujemo obvezujuću ponudu (08. lipnja 2017.) uz potencijalni prihod od 6,1 mil kuna koliko iznosi početna cijena kao i prodaju društva CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb (100% temeljnog kapitala) za koji je iskazan veliki interes u prvom krugu javnog prikupljanja ponuda, te je trenutno u tijeku izrada procjene društva nakon koje će svi zainteresirani investitori koji su u prvom krugu dostavili pismo namjere moći obaviti proces due diligencea.

Više o donesenim odlukama UV CERP-a na linku.