Održana 4. sjednica Upravnog vijeća CERP-a 29.03.2017.

Slika /slike/sjednice.jpg
Dana, 29. ožujka 2017. godine, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) održalo je 4. redovnu sjednicu, kojoj je predsjedao ministar državne imovine i ujedno predsjednik UV CERP-a, Goran Marić.

Na početku sjednice predsjednik UV CERP-a, Goran Marić ministar državne imovine, uvodno je pozdravio sve nazočne članove, te su nakon izmijenjenog i usvojenog dnevnog reda donesene odluke o prijedlogu članova uprava odnosno članova nadzornoga odbora u slijedećim trgovačkim društvima: AGRODUHAN d.o.o. Slatina, MEISO d.d. Goričan, VJESNIK d.d. Zagreb, PLETER-USLUGE d.o.o. Zagreb, JADROPLOV d.d. Split, BOROVO d.d.  Vukovar, DALMA d.d. Split, HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, JADRAN d.d. Crikvenica i CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb. Navedenim Odlukama prethodio je prijedlog nadležnog ministarstva sukladno članku 32. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Upravno vijeće između ostalog donijelo je i odluku o pokretanju postupka prodaje dionica i poslovnih udjela društava postupkom javnog nadmetanja, odluku o prihvaćanju informacije o tijeku ispunjenja ugovornih obveza Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva BI 3. Maj d.d. Rijeka, odluku o stavljanju izvan snage Odluke o prihvaćanju informacije o kreditnim obvezama Centra za restrukturiranje i prodaju prema poslovnim bankama te o mogućnosti prijevremenih povrata kredita ili dijela kredita, Odluku o prihvaćanju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekciji plana za 2018. i 2019. godinu te je usvojeno Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu.

Sve donesene odluke biti će objavljene na web stranicama CERP-a (www.cerp.hr) nakon što iste budu potpisane.