Održana 2. sjednica upravnog vijeća CERP-a - 09.01.2017.

Slika /slike/sjednice.jpg
Dana 09. siječnja 2017. godine Upravno vijeće Centra za restrukturirnaje i prodaju održalo je 2. sjednicu.

Na početku sjednice koja je započela u 15.00 sati, odlučeno je da se, zbog opravdane odsutnosti člana Upravnoga vijeća - predstavnika resornoga ministarstva, sa dnevnoga reda skine točka koja se odnosi na ispunjenje ugovorenih obveza iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva Luka Dubrovnik d.d., Dubrovnik.

Upravno vijeće je prihvatilo informaciju o ispunjavanju ugovorenih obveza i zahtjev kupca za produženje roka ispunjenja obveza iz Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva Prerada žitarica d.o.o., Grubišno polje, te donijelo odluku o načinu postupanja u postupku predstečajne nagodbe društava Orljava d.o.o., Požega i Agroduhan d.o.o., Slatina.

Nadalje, donesene su odluke o prijedlogu članova uprava odnosno članova nadzornoga odbora u slijedećim trgovačkim društvima: Podravka d.d., Koprivnica, Plinacro d.o.o., Zagreb, Luka Rijeka d.d., Rijeka, Petrokemija d.d., Kutina, HB - Jadranbrod d.d., Zagreb, te je prihvaćena informacija o imenovanju i izboru članova nadzornoga odbora trgovačkog društva Imunološki zavod d.d., Zagreb.

Također je, nakon sveobuhvatne rasprave,  odgođeno donošenje odluke o nastavku postupka prodaje udjela trgovačkog društva Club Adriatic d.o.o., Zagreb.

Skrećemo pozornost da će sve donesene odluke biti objavljene na web stranicama CERP-a (www.cerp.hr) nakon što iste budu potpisane.