Odluka o drugom krugu za društvo Hoteli Maestral d.d. 19.12.2014.Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju je dana 16.12.2014. godine na 10. sjednici donijelo Odluku o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Hoteli Maestral d.d. Dubrovnik.

Prihvaćeno je Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju 352.011 dionica društva, a utvrđeno je kako je na temelju javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva u roku pristiglo 7 pisama namjere za kupnju. Rok za dostavu obvezujućih ponuda je do 02. veljaće 2014. godine do 15.00 sati.