Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnog udjela trgovačkog društva LIPOVICA d.o.o. Popovača

Sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 (dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinu prodaje započeo je postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 1 (jednog) poslovnog udjela društva LIPOVICA d.o.o. Popovača (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 91.167.900,00 kuna, što čini 100% temeljnog kapitala Društva. Navedeni poslovni udio u vlasništvu je Republike Hrvatske.

Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju poslovnog udjela Društva započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 24. rujna 2015. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), Klasa: 024-04/15-03/4 Urbroj: 360-01/08-2015-3 od 17. srpnja 2015. godine. Javni poziv objavljen je u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.
 
Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela Društva bio je do 26. listopada 2015. godine do 15,00 sati.
 
Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno 1 (jedno) pismo namjere.
 
Potencijalnom investitoru koji je dostavio pismo namjere u prvom krugu poslan je dana 05. siječnja 2016. godine poziv za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju poslovnog udjela Društva. Rok za podnošenje obvezujuće ponude bio je do 04. veljače 2016. godine, do 14,00 sati.
 
Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju poslovnog udjela Društva nije otkupljena ponudbena dokumentacija, te nije pristigla obvezujuća ponuda za kupnju poslovnog udjela Društva.