Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb

Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 3 (tri) poslovna udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (Centar), Klasa: 024-04/16-04/17, Urbroj: 360-01/08-2016-2 od 09. studenog 2016. godine je započeo dana 11. studenog 2016. godine objavom Javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama Centra i Hrvatske gospodarske komore.
Temeljem objavljenog poziva Centar je zaprimio 14 (četrnaest) pisama interesa.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra od 29. svibnja 2017. godine, Klasa: 024-04/17-04/10 Urbroj: 360-01/07-2017-2 utvrđena je početna cijena i uvjeti prodaje dionica Društva te su potencijalnim investitorima koji su podnijeli pisma interesa u roku, upućeni pozivi za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju udjela Društva. Krajnji rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je do 30. lipnja 2017.godine

Dana 29. lipnja 2017. godine CERP je odobrio produženje prvobitnog roka za podnošenje obvezujućih ponuda za dodatnih 15 dana te je prvobitni rok za podnošenje obvezujućih ponuda utvrđen za dan 30. lipnja 2017. godine do 14:00 sati produžen do 17. srpnja 2017. godine do 14:00 sati.
Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva otkupljene su 3 (tri) ponudbene dokumentacije.

Dana 17. srpnja 2017. godine, s početkom u 14:01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, utvrdilo je da je pristigla 1 (jedna) neobvezujuća ponuda koja nije udovoljavala uvjetima propisanima Odlukom Upravnog vijeća Centra o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Klasa: 024-04/17-04/10, Urbr: 360-01/07-2017-2 od 29. svibnja 2017. godine.

Ponuda je kao nepotpuna odbačena i nije uzeta u razmatranje.