CERP zaprimio obvezujuću ponudu za kupnju dionica IMPERIAL d.d. Rab - 05. srpanj 2016. godine

U postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica društva Imperijal d.d pristigla je obvezujuća ponuda koju je dostavilo trgovačko društvo Valamar Riviera d.d. Poreč, koje je za kupnju 50,08% temeljnog kapitala Imperiala ponudilo cijenu u iznosu od 260.807.274,00 kuna odnosno 819,00 kuna po dionici. Ponuđena cijena  predstavlja cca 898.017,72 kuna veći iznos od početne cijene koja je utvrđena u iznosu od 816,18 kuna po dionici, odnosno ukupno 259.909.256,28 kuna za dionice iz prodaje. 

Skrećemo pažnju i ujedno izražavamo zadovoljstvo da je ovom obvezujućom ponudom postignuta veća cijena u odnosu na prijašnja dva natječaja kada su dionice prodavane po cijeni od 782,35 po dionici, odnosno 249 mil kn za cjelokupni portfelj, međutim neuspješno budući da CERP nije zaprimio obvezujuću ponudu.

Stručne službe CERP-a će u narednim danima izvršiti detaljnu analizu navedene ponude.

Podsjetimo, postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 318.446 dionica društva IMPERIAL d.d. Rab (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 127.378.400,00 kuna, što čini 50,08% temeljnog kapitala Društva, u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Republike Hrvatske, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Centra za restrukturiranje i prodaju započeo je, sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela - NN 129/13 i 66/14 ,objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 07. listopada 2015. godine, u dnevnim novinama i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 09. studenog 2015. godine do 15:00 sati.

Potencijalnim investitorima (11 potencijalnih investitora) koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslani su dana 06. svibnja 2015. godine pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.
U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena u iznosu od 259.909.256,28 kuna, odnosno 816,18 kuna po dionici koje su predmet prodaje, sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP-a od 02. svibnja 2016. godine.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 05. srpnja 2016. godine do 14,00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljene su 2 (dvije) ponudbene dokumentacije, te je dostavljena 1 (jedna) obvezujuća ponuda, budući potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.

Dana 05. srpnja 2016. godine, s početkom u 14,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponuditelja, utvrdilo je da su pristigle 2 (dvije) obvezujuće ponuda od kojih je jedna odbačena kao nevaljana, i druga koju je dostavilo trgovačko društvo Valmamar Riviera d.d. Poreč, a čiju ponudu će u narednim danima detaljno analizirati stručne službe CERP-a.