CERP zaprimio jednu obvezujuću ponudu za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica - 15. siječnja 2018. godine

Slika /slike/placeholder.png
Dana 15. siječnja 2018. godine održano je javno otvaranje obvezujućih ponuda za kupnju 34.754.768 dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica što čini 70,74% temeljnog kapitala Društva.

U postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju 34.754.768 dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, pristigla je 1 (jedna) zajednička obvezujuća ponuda od strane slijedećih ponuditelja:
  1. PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime, i za račun: PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije A, i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije B, Zagreb, Radnička cesta 44, Republika Hrvatska
  2. ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u svoje ime i za račun: ERSTE PLAVI obvezni mirovinski fond kategorije B, ERSTE PLAVI obvezni mirovinski fond kategorije A, ERSTE PLAVI EXPERT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, Republika Hrvatska

Trgovačka društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime, i za račun: PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije A, i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije B, Zagreb, Radnička cesta 44, Republika Hrvatska i ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, u svoje ime i za račun: ERSTE PLAVI obvezni mirovinski fond kategorije B, ERSTE PLAVI obvezni mirovinski fond kategorije A, ERSTE PLAVI EXPERT dobrovoljni mirovinski fond, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, Republika Hrvatska, su za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica koje su predmet prodaje ponudili cijenu u visini od 199.839.916,00 kuna, što predstavlja 5.908.310,56 kuna veći iznos od početne cijene koja je utvrđena u iznosu od 193.931.605,44 kuna za dionice iz prodaje.

Navedena trgovačka društva u svojoj obvezujućoj ponudi obvezuju se izvršiti i dokapitalizaciju u novcu iz vlastitih sredstava u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Dokapitalizaciju se obvezuju izvršiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica, a ne duže od 6 (šest) mjeseci. 
Podsjetimo, postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 34.754.768 dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica u vlasništvu Republike i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju navedenih dionica društava (prvi krug javnog prikupljanja ponuda).

Dana 04. studenog 2017. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 34.754.768 dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica temeljem Odluke Upravnog vijeća CERP-a, Klasa: 024-04/17-03/9, Urbroj: 360-00/02-2017-6 od 02. studenog 2017. godine.

Temeljem objavljenog poziva, CERP je zaprimio 22 (dvadesetdva) pisama namjere za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica. Temeljem Odluke Upravnog vijeća CERP-a od 22. studenoga 2017. godine, Klasa: 024-04/17-03/10, Urbroj: 360-00/02-2017-3 utvrđena je početna cijena i uvjeti prodaje dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 27. prosinca 2017. godine do 14:00 sati. Centar je dana 27. prosinca 2017. godine obavijestio potencijalne investitore da je sukladno točki 20.3. Ponudbene dokumentacije odobrio produžetak roka za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva do 15. siječnja 2018. godine do 14:00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica otkupljene su 3 (tri) ponudbene dokumentacije, te je dostavljena 1 (jedna) zajednička obvezujuća ponuda.

Stručne službe CERP-a će u narednim danima izvršiti detaljnu analizu navedene ponude za kupnju dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica.
 
Slobodni smo izraziti iznimno zadovoljstvo što je CERP osim obvezujuće ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Jadran d.d. zaprimio i obvezujuće ponude za kupnju trgovačkih društava iz turističkog portfelja (Cluba Adriatic, Hotela Maestral i Hotela Makarska), posebno imajući u vidu činjenicu da su ponude zaprimljene nakon nekoliko pokušaja neuspješnih prodaja unazad nekoliko godina.