CERP pokreće prodaju 100 društava - održana 3. sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Dana 16. siječnja 2017. godine Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju održalo je 3. redovnu sjednicu.

Na početku sjednice, koja je započela u 15.00 sati, predsjednik UV CERP-a i ministar državne imovine  dr. Goran Marić, uvodno je pozdravio sve nazočne članove te predložio dopunu dnevnog reda s točkama kojima se predlaže imenovanje nedostajućeg člana nadzornog odbora trgovačkog društva RIZ d.d. kao i uprave društva Croatia Airlines d.d. a s obzirom da postojećoj istječe mandat.

Nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda, predsjednik i članovi Upravnog vijeća prihvatili su Informaciju o pokretanju postupka prodaje 100 DRUŠTAVA iz portfelja CERP-a.

Naime, s obzirom da je strateški cilj privatizacija trgovačkih društava u ovlasti CERP-a, po prvi put se pristupilo sustavnoj analizi portfelja, koja je rezultirala odabirom 100 društava koji su u ovom trenutku spremni za prodaju. Naime CERP upravlja s ukupno 442 društva, od kojih u 410 trgovačkih društava ima manjinski portfelj, unutar kojeg u čak 300 trgovačkih društava upravlja s manje od 10% temeljnog kapitala. 

Budući da u takvim društvima država nema znatniji utjecaj, osnovni kriterij odabira društava kojima slijedi prodaja,  bio je postotak  vlasničkog  udjela države u temeljnom kapitalu. Prodajom navedenih društava država izlazi iz vlasničke strukture društava u kojima nema mogućnost utjecaja  niti sudjelovanja u donošenju odluka, posebno iz razloga što vlasništvo države u takvim društvima ne predstavlja opći interes. Slijedom navedenog, u narednom periodu pokrenuti će se postupak  prodaje 100 društava ukupne nominalne vrijednosti 144,7 mil kuna.

Između ostalog, donesene su odluke o pokretanju postupka prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala izvan knjige. Slijedom navedenog putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi prodavati će se manjnski udio državnog portfelja u društvima kako slijedi: Hoteli MEDENA d.d. Siget Donji (19,81), Hoteli ŽIVOGOŠĆE d.d. Živogošće (3,31%), HTP KORČULA d.d. Korčula (1,50%), MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. Podgora (3,87%).
Nadalje, na uređenom tržištu kapitala u modalitetu redovne trgovine u narednom razdoblju prodavati će se manjinski državni portfelj sljedećih trgovačkih društava: APARTMANI MEDENA d.d. Seget Donji (0,52%), HUP ZAGREB d.d. Zagreb (0,88%), LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija (1,17%), OLYMPIA VODICE d.d. Vodice (1,33%), OT- OPTIMA TELEKOM d.d. Zagreb (0,42%), PULJANKA d.d. Pula (11,38%) kao i  VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč (0,12%).

Ostala trgovačka društva u manjinskom vlasništvu države prodavati će se postupkom javne dražbe koja će se, sukladno pravnom okviru upravljanja državnom imovinom, organizirati u dva kruga.

Na sjednici je odlučeno i da se pokrene i postupak prodaje trgovačkog društva Agroduhan d.o.o. Slatina. Navedeno društvo je u većinskom vlasništvu države (76,42% temeljnog kapitala) te će se isto prodavati postupkom javnog prikupljanja ponuda.

U pogledu prodaje navedenih društava ističemo da će se sva društva prodavati po početnoj vrijednosti koja će se formirati sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/13 i 18/16) kao i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (Narodne novine 129/13 i 66/14) ovisno o modelu prodaje.

Oglasi za sva trgovačka društva koja će se prodavati putem javne dražbe odnosno javnog prikupljanja ponuda biti će objavljena javno i to u dnevnim novinama kao i na web stranici CERP-a i HGK-a.

Također na sjednici je donesena Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja RH na Listu dionica koje će se bez naplate dodjeljivati hrvatski vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog  odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. U tom kontekstu važno je napomenuti da CERP pri dodjeli navedenih dionica vodi računa o nominalnoj i o tržišnoj vrijednosti dionica koje su predmetom prijenosa.

Nadalje, na inicijativu resornih ministarstava donesene su odluke o prijedlogu za imenovanje člana uprave u trgovačkom društvu Croatia Airlines odnosno nedostajućih članova nadzornog odbora u RIZ-u i Vjesniku.

Sve navedene te ostale donesene odluke objavljene su na web stranicama CERP-a OVDJE.