7. sjednica UV CERP-a

Slika /slike/sjednice.jpg
Danas, dana 30. lipnja 2017. godine, održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) .

Sukladno članku 24. Statuta Društva te udjelu od 30,62% temeljenog kapitala Republike Hrvatske u društvu CROATIA OSIGURANJE d.d., donešena je Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora navedenog Društva.

Nakon što je prihvaćeno Izvješće o provedbi javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju 4 (četiri) poslovna udjela društva AERODROM BRAČ  d.o.o. Gornji Humac u vlasništvu Republike Hrvatske,  provest će se javno nadmetanje za kupnju navedenih poslovnih udjela RH, ukupne nominalne vrijednosti 15.338.700,00 kn što čini 38,47% temeljnog kapitala Društva. Sukladno navedenom Upravno vijeće CERP-a donijelo je Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju poslovnih udjela društva AERODROM BRAČ  d.o.o. Gornji Humac. Također je donesena Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 6.014 poslovnih udjela društva EKRAN d.o.o. Split u vlasništvu RH. Svi potencijalni kupci koji su proslijedili pismo interesa u prvom krugu biti će u narednim danima pozvani da pristupe postupku javnog nadmetanja.

Nastavno na Odluku Vlade Republike Hrvatske od 27. travnja 2017. godine, kojom je trgovačkom društvu PETROKEMIJA d.d. Kutina odobreno davanje sredstava osiguranja radi odobrenja kredita u ukupnom iznosu od 350 milijuna kuna, koja sredstava su korištena za namirenje tekućih obveza Društva, odnosno poboljšanje likvidnosti, tijekom proteklog razdoblja intezivno su se obavljale aktivnosti sa ciljem provedbe pronalaženja rješenja za dugoročnu opstojnost Društva koje su rezultirale izradom Programa restrukturiranja.
 
Slijedom navedenog Upravno vijeće CERP-a je prihvatilo Program restrukturiranja Društva pod naslovom - Konkretizacija prijedloga koncepta restrukturiranja dokapizalizacijom uz privatnog investitora. Programom restrukturiranja prelaže se dokapitalizacija uz privatnog investitora paralelno s provođenjem plana operativnog i financijskog restrukturiranja koji će omogućiti uspostavu održivog poslovnog modela što je posebno značajno obzirom da je trgovačko društvo Petrokemija d.d. najznačajniji proizvođač umjetnih gnojiva u Republici Hrvatskoj.

Isti dan donesena je i Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, izvan knjige naloga, kroz blok-transakciju na Zagrebačkoj burzi. Za prodaju je predviđeno 1.584.124 dionica Društva što čini 11,75% temeljnog kapitala. Blok-transakciji prethoditi će objava javnog poziva za prikupljanje ponuda u javnim glasilima sve sa ciljem dobivanja najpovoljnije ponude. Postupak prodaje provesti će se na uređenom tržišu kapitala na Zagrebačkoj burzi. Važno je za istaknuti da država u Društvu zadržava upravljčka prava na razini 25% + 1 dionica.

Sve donesene odluke bit će objavljene na www.cerp.hr.