13. redovna sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Slika /slike/slike 2020/13.sjednica.jpg
U Ministarstvu državne imovine održana je 13. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP). Predložene točke dnevnog reda jednoglasno su izglasane:
  • Odluka o darovanju Gradu Vukovaru nekretnina u k.o. Vukovar - prihvaćena je Zamolba Grada Vukovara za darovanje nekretnine, sportskog doma i sportskog igrališta za potrebe nogometnog kluba HNK "VUKOVAR 1991" i u svrhu provođenja sportskih aktivnosti namijenjenih djeci i mladima.
  • Odluka o glasovanju o Planu restrukturiranja društva INDUSTROGRADNJA d.d., Varaždin u predstečajnom postupku
  • Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod - imenovan je Đuro Popijač na mandatno razdoblje od 4 godine.
  • Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu te uplati razlike iz poslovanja u Državni proračun
  • Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja od društava brisanih iz sudskog registra
  • Informacija o prodaji dionica i poslovnih udjela temeljem Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu i bankovnoj uniji (ERMII) - temeljem navedenog Akcijskog plana, CERP je objavio javne pozive za prodaju dionica/poslovnih udjela 90  trgovačkih društava u kojima udio RH iznosi 25% u temeljnom kapitalu. Do dana izrade Informacije ostvaren je prihod od 2.839.425,00 kuna te je prodano 19 društava.