11. redovna sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Slika /slike/sjednice.jpg
Na jučerašnjoj 11. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP), u Ministarstvu državne imovine,  usvojene su predložene točke dnevnog reda jednoglasno:
- Odluka o Izvješću o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 148.409 dionica društva PANEX d.d., Čakovec; Javni poziv za kupnju dionica Društva objavljen je 10. listopada 2019. godine, u roku predviđenimza podnošenje prijava za kupnju dionica zaprimljeno je deset prijava te je 25. studenog 2019. godine održano javno nademtnje na kojemu je ponuditelj T.P.M d.o.o. Pojatno prohvatio cijenu u iznosu od 17.530.000,00 kuna.
- Odluka o prodaji 2.922.322 dionice prijenosom dionica u postupku povlačenja dionica društva BADEL 1862 d.d., Zagreb s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala
- Odluka o prodaji 1 poslovnog udjela društva GEM d.o.o., Vinkovci, javnim nadmetanjem; pokreće se postupk javnog nadmetanja za prodaju 1 poslovnog dijela, odnosno 10.44 % temeljnog kapitala Društva. Početna cijena prodaje iznosi 2.870.000,00 kuna.
- Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva KONOPLJA d.d., Klokočevec Samoborski; obzirom da je Marijana Mutavdžić podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva, imenovan je novi član Zvonko Rac, predstavnik RH.
- Informacija o sklapanju predstečajne nagodbe nad društvom CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb
- Odluka o produljenju roka za ispunjenje obveza iz Ugovora o ispunjenju preostalih neispunjenih obveza iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva HOTELI MLINI d.d. i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva HOTELI SREBRENO d.d.
- Odluka o prihvaćanju informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i zamolbi društva za odgodu plaćanja dospjelih obveza; odobrena je zamolba navedenog Društva za odgodu plaćanja te se ne pokreće postupak prisilne naplate potraživanja radi provedbe Plana optimizacije Društva od 6.studenog 2018.godine.
- Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja Centra za restrukturiranje i prodaju od društva brisanih iz sudskog registra