UV CERP-a, izvan sjednice održano 30. prosinca 2015. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
  • LUKA DUBROVNIK d.d Dubrovnik - Informacija o zahtjevu Grada Dubrovnika za produženje ugovorenog roka za dostavu Programa razvoja društva i sklapanje Anexa II Ugovora - (Luka Dubrovnik.pdf)
  • LIPOVICA d.o.o. Popovača - Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela društva provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda, Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda - (Lipovica d.o.o.pdf)
  • AGRODUHAN - Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela društva provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda, Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda - (Agroduhan.pdf)
  • Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Hotel KOMPAS d.d. Dubrovnik (Anex I,II i II) -Izvješće o ispunjenju ugovornih obveza, Odluka o ispunjenju ugovornih obveza - (Hotel Kompas.pdf)
  • Ugovor o prodaji i prijenosu dionica SLAVONIJA NOVA d.d. Županja -Izvješće o ispunjenju ugovornih obveza, prijedlog Odluke - (Slavonija Nova d.d.pdf)
  • Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate dodjeljivati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - (HRVI.pdf)  - (Prijašnji vlasnici.pdf)