UV CERP-a izvan sjednice – 28. studenoga 2019. godine