UV CERP-a izvan sjednice - 26. svibnja 2020. godine