UV CERP-a izvan sjednice - 26. lipnja 2020. godine