UV CERP-a izvan sjednice - 23. svibnja 2019. godine