UV CERP-a izvan sjednice - 19. lipnja 2019. godine