UV CERP-a izvan sjednice – 11. siječnja 2022. godine