Redovna sjednica UV CERP-a održana 30. srpnja 2019. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju 48.891 dionica društva MEISO d.d. Goričan, ukupnog nominalnog iznosa dionica 14.667.300,00 kuna što čini 78,86% temeljnog kapitala Društva, imatelja Republike Hrvatske  i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 13.324 dionica društva KONOPLJA d.d., Zagreb, ukupnog nominalnog iznosa 5.196.360,00 kuna, što čini 53,13% temeljnog kapitala Društva, imatelja Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju
 3. Odluka o prodaji dionica 3 društva (ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, FTB TURIZAM d.d., Zagreb i MAISTRA d.d. Rovinj) na uređenom tržištu kapitala, unutar knjige ponuda
 4. Odluka o prodaji 6.178 dionica društva LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad, ukupnog nominalnog iznosa 210.608,02 kuna, što čini 0,70% temeljnog kapitala Društva, javnim nadmetanjem
 5. Odluka o prodaji 926 dionica društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, ukupnog nominalnog iznosa 555.600,00 kuna, što čini 0,17%  temeljnog kapitala Društva, javnim nadmetanjem
 6. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva BOROVO d.d., Vukovar
 7. Odluka o prijedlogu za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., Velika Gorica
 8. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva RIZ-ODAŠILJAČI d.d., Zagreb
 9. Odluka o prihvćanju Informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i zamolbi društa za odgodu plaćanja obveza
 10. Odluka o prihvćanju Informacije o dospjelim obvezama društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb i produljenju roka povrata dospjelog duga društva
 11. Izvješće o poslovanju, prihodima i stanju Centra za restrukturiranje i prodaju za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
 12. Odluka o odobrenju raspisivanja javnog natječaja za izbor kanididata za zamjenika ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju