Redovna sjednica UV CERP-a održana 26. srpnja 2018. godine

Slika /slike/sjednice.jpg

1.   Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju
2.   Odluka o prihvaćanju Izvješća o glasovanju Centra o nagodbi u postupku Izvanredne uprave nad dužnikom AGROKOR i njegovim ovisnim i povezanim društvima
3.   Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 10.019 dionica društva GRAMAT-LORIS export-import d.d., Zagreb u vlasništvu Republike Hrvatske
4.   Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb
5.   Odluka o obustavi postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik
6.   Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik
7.   Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva INSTITUT ZA SIGURNOST d.d., Zagreb
8.   Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., Velika Gorica
9.   Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva 3. MAJ STM d.o.o. Rijeka, Rijeka
10.   Odluka o davanju na uporabu Gradu Vukovaru nekretnina u k.o. Vukovar
11.   Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina i zamolbi društva za odgodu plaćanja obveza
12.   Odluka o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se ustupati prijašnjim vlasnicima oduzete imovine