Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a iz oglasa od 22.9.2022.

Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i poslovnih udjela 16 društava dana 22. rujna 2022. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
Za društva CETRA d.d., Zagreb, GRAMAT d.o.o., Zagreb, B-COOP d.o.o., Umag, CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb, TEKSTIL d.d., Karlovac i UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik nisu dostavljene prijave i uplaćena jamčevina, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d., Slavonski Brod, HOTEL IMPERIAL VODICE d.d., Vodice, HOTEL JADRAN ŠIBENIK d.d., Šibenik, METALMINERAL d.o.o., Kerestinec, PASTOR INŽENJERING d.d., Rakitje, PLOŠNJAK d.d., Trogir, POLJOOPSKRBA-TEHNO d.d., Zagreb, SUPETAR d.d., Supetar i VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Velika Gorica zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 13. i 24. listopada 2022. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice i udjeli navedenih društava dok su udjeli društva GRAMAT-LORIS d.o.o., Zagreb prodani temeljem prava prvokupa.