Izmjena javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb


 
Izmjena javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj: 52/2018),  Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ("Narodne novine" broj: 129/2013, 66/2014) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o produljenju roka za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb od 20. rujna 2018. godine, Klasa: 024-04/18-04/30, Urbroj: 360-00/02-2018-2, CERP objavljuje:
 
Izmjena
Javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela
trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 3 poslovna udjela trgovačkog društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen dana 23. kolovoza 2018. godine u Jutarnjem listu, mjenja se u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje obvezujuće ponude te sada glasi:
Rok za podnošenje obvezujuće ponude: 05. studenog 2018. godine do 14,00 sati.
U preostalom dijelu, Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda ostaje isti.