Završen prvi krug javnog prikupljanja ponuda za Maestral d.d. 05.11.2014.


Centar za restrukturiranje i prodaju ( CERP ) objavio je 1. listopada 2014. javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva Hoteli Maestral d.d..
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa je istekao 31. listopada 2014. godine u 15,00 sati.  U prvom krugu javnog prikupljanja ponuda CERP je zaprimio iskaz interesa više domaćih i stranih potencijalnih investitora za kupnju dionica društva Hoteli Maestral d.d..
Dakle, CERP je u prvom krugu zaprimio neobvezujuća pisma interesa te potencijalni investitori koji su dostavili pisma interesa nisu u drugom krugu dužni predati obvezujuću ponudu.
Sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN 94/13) i Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela  ( NN 129 /13 ) svi ponuditelji koji su dostavili pismo interesa za kupnju dionica navedenog Društva bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda.